کوره زغال ۶ جداره ی چند منظوره

کوره های ۶ جداره ی کوره سازان پاسارگاد
در کوره های ۶ جداره ای نوع حرارت دهی به روش هدایت انجام میشود به طوری که گرمای شعله از طریق بدنه ی بیرونی به طرف دیگر که فضای خنک تر است انتقال میابد .وقتی فضای بیرونی گرم میشود سرعت مولکول افزایش میگردد،مولکول با انرژیه بالا به مولکول نزدیک برخورد نموده و آنرا به حرکت وامیداردو انتقال گرما در کوره های ۶ جداره ای در بین جدارها ایجاد میگردد…

برچسب ها: انواع کوره های صنعتی زغال

ادامه مطلب
Back to Top